Questions? +1 508 990 78 98

Kemal Menemencioğlu


Astrologer

Working Area

  • Occultist, Astrologer, Publishing House Owner

Working Hours

  • Monday - Friday: 9:00 - 18:00
  • Saturday - Sunday: Only Appointment

Diplomatik bir aileye mensup olduğu için 1948 yılında Romanya’da doğdu ve gençliği Paris, Roma, New York, Washington; Ottowa, Londra gibi birçok yabancı şehirde geçti. Aile kökeni Türkmen olup Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde önemli hizmetlerde bulunmuştu. Çocukluğunda bilim ve bilim kurgu romanlarına merak sardı. Romanların bazılarında işlenen parapsikolojik olaylar ve güçler ilgisini çekti ve okul çağında olmasına rağmen bu konuda geniş araştırmaya başladı ve bazı deneylere girişti. Bu deneylerden olumlu sonuç alınca şaşırdı ve geniş çapta bir inceleme ve arayışa girdi. Dünya dinleri, kutsal metinleri, ezoterik felsefeleri ve özellikle yoga, okültizm, maji, Vudu, Şamanizm, simya, astroloji gibi itilaflı ve geleneksel konular üzerinde yoğunlaştı. Hindistan, Brezilya, İngiltere ve İsveç’te bazı kişilerle görüştü ve bazılarıyla haberleşerek bilgisini genişletti.

Birçok farklı iş dalında çalıştıktan sonra bir çeviri bürosu kurdu ve daha sonra 2005 yılında Hermes Yayınları kurarak hayalini gerçekleşti. Ayrıca açık bir bilgilendirme ve kaynak sitesi olan www.hermetics.org sitesini kurdu. İngilizceden Türkçeye ve Türkçeden İngilizceye çevirdiği kitaplar var. Bunların arasında yaşam tarzı olarak kabul ettiği hayvansal gıdaları ve bazı besinleri dışlayan sağlıklı bir diyete dayalı Ayhan Eyikan’ın eşsiz “Sağlık Pınarı” kitabını hem bastı, hem de bizzat çevirerek İngilizceye kazandırdı ve bastı. Ayrıca kendini bilmek isteyen herkesin elinde olması gereken, usta ve yetkili bir kalemden astroloji konusunda bilmen gereken her şeyi içeren ve kendi haritanın çıkartman için tüm verilerli sunan tek kitap Şenay Yangel’in “Temel Astroloji” kitabını bastı ve bizzat çevirerek İngilizcesini hazırladı.

kemal menemencioğlu

In 1948, he was born to a diplomatic family stationed in Romania at the time and spend his youth in cities abroad like Paris, Rome, New York, Washington, Ottawa and London. Kemal Menemencioğlu is of Turkoman descent and his family has played a significant role in both Ottoman and Republican histories. He has taken up to science and become an avid reader of science fiction novels early in childhood. He became interested in the parapsychological phenomena and powers which play an important role in his novels and even though he was still of school age he started to do extensive research on the subject and experiment. He was surprised to see his experiments yielding positive results and thus started a research on a larger scale embarking on a quest. He focused on controversial and traditional subjects like world religions, sacred texts, esoteric philosophies, specifically yoga, occultism, voodoo, shamanism, alchemy, and astrology. He contacted some figures in India, Brazil, the U.K. and Switzerland and expanded his fund of knowledge by communicating with some of them.

After working in different sectors he incorporated a translation bureau, and later in 2005 Hermes Publishing House, thus making his dreams come true. He also brought the www.hermetics.org into life, a clearly informative and resourceful website. He translated books from English to Turkish and vice versa. Among these, is Ayhan Eyikan’s “Sağlık Pınarı” (The Spring of Life), a book on a healthy diet that rejects animal products and certain food stuff he not only published but also translated in person into English and had that published too. He published and translated the only book that everyone who’d like to get to know him/herself, containing all the information to have someone set up their own astrological native chart, committed by a masterful and competent person to paper, Şenay Yangel’s “Foundations of Astrology”, into English.

If you Have Any Questions Call Us On +1 508 990 78 98